Belépés a galériába
Gondolatok
Kiállítások listája
E-mail küldése
 
1951 november 2-án született Budapesten, 1998-tól Piliscsabán él és dolgozik. Gyermekkorában tíz évig zenei tanulmányokat folytatott, a zene azóta is segítőtársa az életben és a festészetben, sokszor ihletője is. Legbensőbb érdeklődését azonban mindig a képzőművészet kötötte le. A Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola textilszakán érettségizett 1970-ben. Az Iparművészeti Főiskola Gobelin szakán Plesnivy Károly, Eigel István és Szilvitzky Margit voltak mesterei. 1976-ban diplomázott, és pályája természetszerűleg ezen a területen indult. A tervezés mellett mindig sajátkezűleg szőtte gobelinjeit. A textilképek munkafolyamatának szerves része a karton-festés, a festészet így nem volt idegen számára, és immár két évtizede teljes energiájával a táblaképfestészet felé fordult. Első 1987-es győri kiállítása alkalmából írta róla az újság az alábbi találó sorokat:
“Képei híven tükrözik egyéniségét: egy nyugalmat kereső, természetszerető ember munkái, aki zaklatott korunkban is csöndes kitartással járja a maga egyéni útját. Finoman összehangzó színei-vel egyéni realitású képi valóságot teremt, hangulatai erős érzelmi töltésükkel a szigorúan értelmezett realitáson túlmutatnak.”
Munkáiban nem a konkrét objektum, hanem az általa kifejezhető üzenet, érzelem, hangulat a döntő. Keresi a formák, szinek elvontabb rendszereit, s ezek mélyebb dimenziói foglalkoztatják, melyeket igyekszik összekapcsolni az általa fontosnak tartott jelentéstartalommal. Évekig a tárgyak világa foglalkoztatta, legújabb munkáin figurális kompozíciókkal is jelentkezik. 1976-tól a Művészeti Alap, majd a M.A.O.E tagja.

Előző oldal